Image placeholder

แจ้งเบาะแส ร้องเรียน ประสบเหตุร้าย ไม่ได้รับความเป็นธรรมพบเห็นพฤติกรรมที่ผิดกฎหมาย หรือแจ้งข้อมูลเบาะแสเกี่ยวกับอาชญากรรม ยาเสพติด

กรุณาโทรศัพท์แจ้งหมายเลข 191 หรือ 0 5377 7111

โทรสาร 0 5377 7111

อีเมล : chiangsaen@royalthaipolice.go.th

อีเมล : police.cs777@gmail.com

เว็บไซต์ : www.chiangsaen-policestation.com

แจ้งปัญหาที่ท่านได้รับ หรือเรื่องที่ท่านต้องการร้องเรียน


ติดต่อหัวหน้าสถานี

พ.ต.อ.ศตศักดิ์ พิมลทิพย์ ผกก.สภ.เชียงแสน

โทร: 08-1764-7866


แผนที่การติดต่อ