งานป้องกันปราบปราม

Prevention and Suppression Sectionประชุมมอบหมายภารกิจ

ตรวจร้านทอง

ตรวจร้านทอง


ตรวจตู้แดง

ตรวจสถานบันเทิง

มอบหมายภารกิจด่านตรวจแม่มะ


ด่านตรวจแม่มะ

ด่านตรวจแม่มะ

ผกก.ออกตรวจตู้ยาม