ความเป็นมาของสถานีตำรวจภูธรเชียงแสน

Image placeholder

สถานีตำรวจภูธรเชียงแสน ก่อตั้งมาเมื่อ พ.ศ.2486 ถึงปัจจุบันรวมระยะเวลา 70 ปี บุคคลที่ดำรงค์ตำแหน่งหัวหน้าสถานี คนแรก คือ ร.ต.ท.รคนธ์ อักษรนันท์


สถานที่ตั้ง ของสถานีตำรวจภูธรเชียงแสน

Image placeholder

สถานีตำรวจเชียงแสน ตั้งอยู่ที่ ถนนริมโขงทางเหนือ ตั้งอยู่ เลขที่ 2 หมู่ที่ 2 ต.เวียง อ.เชียงแสน จว.เชียงราย อยู่บริเวณริมแม่น้ำโขง