งานสืบสวน

Investigation Sectionรองผกก.สืบสวน ประชุมมอบหมายนโยบายภารกิจ

พบปะประชาชน

พบปะประชาชน


ชุดเคลื่อนที่เร็วออกตรวจงานเทศกาลสงกรานต์

ชุดเคลื่อนที่เร็วออกตรวจงานเทศกาลสงกรานต์

สืบสวนหาข่าวอาชญากรรม


จับกุมยาเสพติด

พบปะประชาชน

สืบสวนหาข่าวอาชญากรรม