งานมวลชนสัมพันธ์

Relating Community Police Sectionสอนนักเรียน รด.ใช้อาวุธปืน ตามโครงการครูแดร์

สอนนักเรียน รด.ป้องกันตัว ตามโครงการครูแดร์

กองอำนวยการพร้อมปฏิบัติหน้าที่


ชุดมวลชนสัมพันธ์แจกเอกสารคู่มือกฏจราจรให้แก่เด็ก

ชุดมวลชนสัมพันธ์รณรงค์จิตอาสา

ผกก.ร่วมทำบุญถวายอาหารแก่พระสงฆ์


ชุดมวลชนสัมพันธ์แจกเอกสารคู่มือกฏจราจรให้แก่เด็ก

เอกสารประชาสัมพันธ์

ประชาสัมพันธ์การใช้แอพพลิเคชั่น police i lert u