งานจราจร

Traffic Sectionตรวจธนาคาร

ตรวจร้านสะดวกซื้อ

ท่าไม่ล๊อคเราล๊อคให้


อำนวยความสะดวกเส้นทางจราจร

ติดป้ายลดอุบัติเหตุ

สวป.มอบหมายภารกิจ


ติดป้ายลดอุบัติเหตุ

ตรวจปริมาณแอลกอฮอล์ป้องกันอุบัติเหตุ

อำนวยความสะดวกเส้นทางจราจร